menu close

Local Rules

A-1 Buiten de baan (Out of Bounds) (regel 18.2 / definitie pagina 143)

 • Wordt gemarkeerd met palen met een witte kop/witte markeringen op afrasteringen;

 • Het terras, het clubhuis , de parkeerplaats en wat daar achter ligt zijn buiten de baan.

B. Hindernissen (Penalty Area) (regel 17 / definitie pagina 148)

B-1 De volgende laterale hindernissen strekken zich tot in het oneindige uit:

 • Links van hole 2 in zuidelijke richting

 • Links van hole 7 in noordelijke richting.

 • Alleen bij het spelen van hole 9: Links van hole 9 in noordelijke richting

 • Rechts van hole 10 in zuidelijke richting.

 • Rechts van hole 12 in oostelijke richting.

 • Rechts van hole 13 en hole 14 in noordelijke richting.

 • Rechts van hole 18 in zuidelijke richting

C. Bunkers (Bunkers) (regel 12 / definitie pagina 144)

C-1. Verduidelijking van de grens van Bunker hole 13 (regel 12)

 • Het zandgebied rechts van hole 13 dat geharkt is, wordt beschouwd als een deel van een bunker. Het onbewerkte gebied met zand op deze hole is deel van het algemene gebied en geen bunker.

E. Bijzondere of verplichte ontwijkprocedures

E-4 Ontwijken van beluchtingsgaten (Aeration holes)

Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat (Aeration Holes) ligt:

 1. Bal in het algemene gebied. De speler MAG deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel ontwijken.

 2. Bal op de green. De speler MAG de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d

Echter er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel:

Algemene straf volgens regel 14.7a

E-8 Verboden speelzones (No Play Zones) (regel 2.4, 16.1f en 17.1e / definitie pagina 156)

Gebieden met blauwe palen met groene kop zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone, dan is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f

Hindernissen met rode palen met groene kop zijn verboden speelzones. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal NIET worden gespeeld zoals deze ligt en MOET de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e

E-10 Bescherming jonge aanplant (regel 16.1/ definitie pagina 35)

De jonge aanplant/bomen gemarkeerd door blauwe paaltjes, blauwe lintjes, doordat deze aangepaald zijn vormen een verboden speelzone.

 • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan MOET de speler de belemmering ontwijken volgens regel 16.1f.

 • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan MOET de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:

Algemene straf volgens regel 14.7a

F. Abnormale baanomstandigheden en integrale delen van de baan

F.1 Grond in bewerking (regel 16.1 / definitie pagina 142)

 • Grond in bewerking (GUR) wordt gedefinieerd door elk gebied dat omgeven is door een blauwe lijn (of blauwe paaltjes of lintjes); men MOET deze gebieden zonder straf ontwijken volgens regel 16.1

 • Alle heiplanten zijn Grond in bewerking (GUR); men MOET deze heiplanten zonder straf ontwijken volgens regel 16.1

F-5 Vaste Obstakels vlakbij de green.

Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1.

De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.

Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

 • binnen twee clublengten van de green ligt; en

 • binnen twee clublengten van de bal.

Uitzondering: bij een duidelijke onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:

Algemene straf volgens regel 14.7a

E. Extra bijzondere ontwijkprocedure

E-5 Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is (Alternative to Stroke and Distance for Lost Ball or Ball Out of Bounds)

Als de bal van een speler niet is gevonden of het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen volgens het principe van slag en afstand.

Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3).

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

 1. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijke:

 • tot stilstand is gekomen op de baan;

 • het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.

 1. Fairway referentiepunt: het [punt op de fairway van de hole die gespeeld wordt dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Afmeting van de dropzonde gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en

 • een lijn van de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

 • deze moet in het algemene gebied zijn, en

 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

 • Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.

 • Dit geldt zelfs als de balk wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • bekend of praktisch eker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of

 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.4)

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:

Algemene straf volgens regel 14.7aPaginanummers en regels verwijzen naar “Spelerseditie van de Golfregels, Geldig vanaf Januari 2019”